CD Concert "Portrait Marco Pütz"

Dir wëllt eis nei CD vum Concert "Portrait Marco Pütz"?

Iwwerweist einfach 15 € (10 € CD a 5 € Porto) op eise Konto bei der Raiffeisen CCRA IBAN LU62 0090 0000 7110 5415 mat dem folgenden Message: Numm & komplett Adress.


Dir kritt eis CD och fir 10 € bei engem vun eise Memberen oder op engem vun eisen nächste Concerten.

CD vun der Jugendmusek

Dir wëllt eis nei CD vun der Jugendmusek?

Iwwerweist einfach 20 € (15 € CD an 5 € Porto) op eise Konto bei der Raiffeisen CCRA IBAN LU62 0090 0000 7110 5415 mat dem folgenden Message: Numm & komplett Adress.

 

Dir kritt eis CD och fir 15 € bei engem vun eise Memberen oder op engem vun eisen nächste Concerten.

News