Conseil d'Administration

Président de l'Harmonie

Marco Bidaine

Vice-Président de l'Harmonie

Dany Gilbertz

(Président de l'Harmonie des Jeunes)

Vice-Président de l'Harmonie des Jeunes

Carine Blasen

(Vice-Président de l'Harmonie des Jeunes)


Secrétaire

Jessica Quintus

Trésorier

Maryse Winandy


Membres

Romain Backes

Vanessa Lommer 

(Resp. Instruments)

Nathalie Barthel

Claudine Wanderscheid

(Resp. Uniformes & Resp. Invitations)

Laura Jungers

Sandra Zabot

(Resp. Uniformes & Resp. Cadeaux)


Jugendkommissioun (JUKO)

  • Nathalie Barthel
  • Vanessa Lommer
  • Dany Gilbertz
  • Stéphanie Perna
  • Jerry Theis
  • Léa Belche
  • Sven Oliver
  • ...

Vertrieder an der Entente vun den Zolwer Veräiner

Claudine Wanderscheid

Sandra Zabot


Vertrieder bei de 4 Muséken

Sonia Mousel

(Resp. Homepage)

 

Stéphanie Perna

Sandra Zabot


Publicitéit

Jeannot Groben

Pol Scheiden

Archivar

Daniel Tornambe


News