Conseil d'Administration

Président de l'Harmonie

Marco Bidaine

Vice-Président de l'Harmonie

Dany Gilbertz

Vice-Président de l'Harmonie des Jeunes

Carine Blasen

(Vice-Président de l'Harmonie des Jeunes)


Secrétaire

Jessica Quintus

Trésorier

Maryse Winandy


Membres

Nathalie Barthel

Carlo Theis

Laura Jungers

Claudine Wanderscheid

(Resp. Uniformes & Resp. Invitations)

Vanessa Lommer

(Resp. Instruments)

Sandra Zabot

(Resp. Uniformes & Resp. Cadeaux)


Jugendkommissioun (JUKO)

  • Malou Barthel
  • Nathalie Barthel
  • Lea Belche
  • Sven Olivier
  • Estelle Perna
  • Stéphanie Perna

Vertrieder an der Entente vun den Zolwer Veräiner

Claudine Wanderscheid

Sandra Zabot


Vertrieder bei de 4 Muséken

 

Stéphanie Perna

Sandra Zabot


Publicitéit

Jeannot Groben

Pol Scheiden

Archivar

Daniel Tornambe


News